background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatācijuarrowprint
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja konstrukciju, vadības aparatūru un pacelšanas - nolaišanas mehānismu;
 • Veikt pacēlāja tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;
 • Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju.

Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” cilvēku celšanai paredzētais pacēlājs klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. 
Bīstamo iekārtu īpašniekam likumā ir noteikts pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 20. punkts nosaka, ka cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti atbildīgajiem speciālistiem par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju, aktuālās izmaiņas tajos;
 • Darba drošība strādājot augstumā;
 • Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina celtņa bezavārijas darbu;
 • Hidrauliskā pacēlāja cilvēku celšanai tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina pacēlāja drošu ekspluatāciju;
 • Hidrauliskā pacēlāja cilvēku celšanai:
- konstrukcija;
- vadības aparatūra;
- pacelšanas – nolaišanas mehānisms;
- tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts;
- sagatavošana tehniskajām pārbaudēm, to regularitāte, norise, uzraudzības kārtība;
 • Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā;
 • Uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžu veidi, to veicēji;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par cilvēku celšanas paredzēto pacēlāju uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 18.06.2024
Talsu filiāle
Tālrunis:
25600162, 27898047

Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 18.06.2024
Madonas filiāle
Tālrunis:
27898046, 27842585

Adrese:
Rūpniecības iela 20, Madona

E-pasts:
madona@buts.lv


Norises laiks: 19.06.2024
Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 21.06.2024
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 21.06.2024
Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898004, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 25.06.2024
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 26.06.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 27.06.2024
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
20026397, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 01.07.2024
Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898004, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 01.07.2024
Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898004, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 29.07.2024