background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatācijuarrowprint
Atbildīgais speciālists par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt liftu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt liftu tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt liftu tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;
 • Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar liftu;
 • Pareizi rīkoties lifta darbības traucējumu gadījumā.

Saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, lifts klasificējams kā bīstamā iekārta, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti atbildīgajam speciālistam par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju, aktuālās izmaiņas tajos. Lifta tehniskā dokumentācija. Lifta ekspluatācijas un drošības noteikumi. Darba drošības noteikumi;
 • Vispārējie noteikumi un tehniskās prasības lifta iekārtu ekspluatācijā un remontā;
 • Lifta vadības ierīču un drošības satvērējierīču izvietojums kabīnē, stāvu laukumos un mašīntelpā (bloku telpām), to nozīme;
 • Lifta mezgli un mehānismi, to darbības pārbaude. Lifta remonta iespējas. Lifta elektroshēmas, elektroiekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi.
 • Lifta sagatavošana tehniskajām pārbaudēm. Lifta tehniskās pārbaudes;
 • Bīstamie liftu ekspluatācijas faktori;
 • Uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžu veidi, veicēji;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos un elektrotraumu gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par lifta iekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām liftu iekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar liftu iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 24.05.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 27.05.2024
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 27.05.2024
Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 27.05.2024
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 27.05.2024
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
20026397, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 03.06.2024
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 04.06.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 10.06.2024
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 10.06.2024
Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898004, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 17.06.2024
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 18.06.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 25.06.2024