background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatācijuarrowprint
Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt kravas celtņa uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt kravas celtņa tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt kravas celtņa tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;
 • Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar kravas celtni;
 • Pareizi rīkoties kravas celtņa darbības traucējumu gadījumā.

Kravas celtnis ir cikliskas darbības mašīna, kas paredzēta kravas pacelšanai un pārvietošanai ar kravas satveršanas ierīču palīdzību. Kravas celtnis sastāv no nesošās konstrukcijas (piemēram, tilts, kopne, izlice, stāvs, tornis, buks vai portāls), celšanas mehānisma (piemēram, tītava, telferis, trīsis), pārvietošanas (piemēram, braukšanas, grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismiem, kravas satveršanas ierīcēm un palīgierīcēm.

Saskaņā ar likumuPar bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzībukravas celtņi klasificējami kā bīstamās iekārtas, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība22. panta 2. punkts nosaka, ka kravas celtņa īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Atbildīgajam speciālistam atbilstoši augstāk minētajiem MK noteikumiem ir pienākums veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu, sagatavot kravas celtni darbam, uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā, instruēt kravas celtņa operatorus darba vietā un organizēt atkārtotas ārpuskārtas zināšanu pārbaudes, kā arī uzturēt kravas celtņa dokumentāciju atbilstoši normatīviem.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Normatīvo aktu prasības;
 • Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība;
 • Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina celtņa bezavārijas darbu;
 • Kravas celtņu:
  - lietošana;
  - montāža un uzstādīšana;
  - tehniskās pārbaudes;
  - lietošanas drošība;
 • Uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžas veidi, to veicēji;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos, elektrotraumu gadījumos.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par kravas celšanas iekārtām, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju un bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 13.05.2021
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 20.05.2021