background
Biroja darbs
Dokumentu un arhīva pārvaldībaarrowprint
Dokumentu un arhīva pārvaldība

Jūsu ieguvumi:

 • pārvaldīsi valsts valodu, pratīsi rakstīt lietišķā rakstu valodas stilā;
 • spēsi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
 • spēsi sagatavot un veikt dokumenta oriģināla atvasinājuma apliecināšanu;
 • pārzināsi arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus;
 • spēsi sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 • spēsi sastādīt arhīva izziņas;
 • pratīsi lietot biroja tehniku; 
 • pratīsi veikt dokumentu pieņemšanu, sadali, reģistrāciju, apgrozību, izpildes kontroli, pārbaudi, sistematizāciju, nosūtīšanu, izsniegšanu un uzskaiti;
 • spēsi izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu;
 • spēsi izdarīt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem;
 • spēsi ievietot dokumentus lietā.

Tev ir nepieciešamas pamatzināšanas par dokumentu pārvaldību: sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt dokumentus, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot dokumenta atvasinājumus, pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sazināties ar klientiem, uzņēmuma darbiniekiem un izmantot informāciju tehnoloģijas, tad kurss “Dokumentu un arhīva pārvaldība” ir paredzēts tieši Tev! 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Dokumentu un arhīva pārvaldība 
 • Dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti 
 • Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības 
 • Dokumentu pārvaldības procesi organizācijā 
 • Pārvaldes dokumenti un dokumentu veidlapu sastādīšana 
 • Lietu nomenklatūra, veidošana un glabāšana. 
 • Organizācijas arhīvs, arhivēšanas pamatprasības 
Saskarsme 
 • Verbālā un neverbālā saskarsme
 • Saskarsme ar klientu. Transkulturālā saskarsme. 
 • Vadības stili. 
 • Konflikti. Stress 
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un prasmes par dokumentu pārvaldību, veikt dokumentu izstrādāšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros izmantot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.