background
Biroja darbs
Digitālā biroja darba vadībaarrowprint
Digitālā biroja darba vadība

Jūsu ieguvumi:

  • pārvalda dažādus, biroja darbā nepieciešamos digitālos rīkus, jaunākās tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina informācijas ieguves veidus, avotus, metodes un prot tos pielietot;
  • prot izstrādāt, noformēt un reģistrēt lietvedības dokumentus elektroniskā vidē izmantojot dažādas programmas, kā arī pārzina elektronisko dokumentu aprites nosacījumus; 
  • prot optimizēt, plānot un vadīt biroja darba procesus un projektus, veidot darba grafikus, plānot savu un biroja darba laiku izmantojot dažādus digitālos rīkus; 
  • prot organizēt un vadīt sapulces izmantojot video saziņas rīkus; 
  • pārzina e-pastu kultūru, prot vadīt tiešsaistes un telefona sarunas ar klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem atbilstoši lietišķai etiķetei; 
  • ir apguvis zināšanas un iemaņas darbā ar dažādām datorprogrammām un pārzina darba aizsardzības prasības darbā ar datoru; 
  • ir apguvis zināšanas par komandas veidošanu, attīstību un apmācību, un prot pielietot jaunākās tehnoloģijas komandas darba vadīšanā un saliedēšanā.

Hibrīda vai attālinātā darba modelis paliek arvien populārāks lieliem un maziem Latvijas uzņēmumiem, kas paredz ne tikai laika ekonomiju ikdienā, bet arī nepieciešamību papildus izglītoties un apgūt jaunas iemaņas organizējot biroja darbību attālinātā režīmā. 

Kursa laikā Tu apgūsi iemaņas, kas veicinās veiksmīga un produktīva biroja darba organizēšanu izmantojot digitālos rīkus, iepazīsi jaunākās tehnoloģijas un biroja tehniku, iegūsi zināšanas par informācijas ieguves veidiem, avotiem, metodēm un prasmes pielietot tās biroja darba ikdienā. 


Kursa ilgums: 100 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

1. Biroja darba vadība
1.1. Mūsdienīgas darba vides iekārtošana un biroja materiāli tehniskā aprīkošana.
1.2. Biroja tehnikas un programmatūras pielietošana darba efektivizēšanā.
1.3. Sapulču organizēšana un vadīšana tiešsaistē izmantojot video saziņas rīkus.
1.4. Projektu vadības metodes un digitālie rīki.
1.5. Darba laika uzskaite un darba grafiku veidošana izmantojot MS Excel.
1.6. Digitālo rīku pielietošana laika plānošanā.
1.7. Izmaksu uzskaite un tāmēšanas sistēmas.
1.8. Sociālo tīklu un aplikāciju nozīme, un pielietošana biroja darbā. 

2. Administratīvais darbs
2.1. Lietvedības dokumentu tehniskā noformēšana un juridiskā spēka nodrošināšana.
2.2. Dokumentu digitalizēšana un aprites organizēšana atbilstoši LR likumdošanai.
2.3. Dokumentu elektroniskā reģistrēšana un tās priekšrocības.
2.4. E-paraksta izmantošana dokumentu parakstīšanā.
2.5. Rīki un resursi dienesta braucienu un komandējumu organizēšanai.
2.6. Personas datu digitālā apstrāde un datu aizsardzības nodrošināšana.
2.7. Interneta resursu iespējas un to pielietošana administratīvajā darbā 

3. Darbs ar datoru un programmām
3.1. Datora aparatūra, programmatūra un darbs ar datnēm.
3.2. Tekstapstrādnes lietotnes MS Word lietošana
3.3. Izklājlapu programmas MS Excel svarīgākās funkcijas.
3.4. Google izklājlapu izmantošanas iespējas.
3.5. Prezentāciju sagatavošana MS PowerPoint lietotnē.
3.6. Darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība un sekas darbā ar datoru.
3.7. Darba aizsardzības prasības darbam ar datoru. 

4. Lietišķā saskarsme un komunikācija
4.1. Biroja darba ētika un organizācijas mikroklimata veidošana.
4.2. Lietišķais stils un biznesa etiķete virtuālā vidē.
4.3. Lietišķā komunikācija un sarunu vadīšana izmantojot tiešsaistes rīkus.
4.4. E-pastu kultūra un lietišķās sarakstes etiķete.
4.5. Telefona sarunas un mobilo telefonu lietošanas iespējas.
4.6. Elektronisko anketu izveidošana un pielietošana darbinieku aptaujāšanā.
4.7. Konfliktu risināšana un stresa situāciju pārvarēšana 

5. Personāla attīstība
5.1. Mūsdienu izaicinājumi darbinieku motivēšanā un lojalitātes veicināšanā.
5.2. Komandas veidošanas un kolektīva saliedēšanas iespējas digitālā vidē.
5.3. Jauno darbinieku integrēšana uzņēmumā izmantojot elektroniskos rīkus.
5.4. E-apmācību rīki, iespējas un priekšrocības.
5.5. Personāla digitālo prasmju attīstīšanas nozīme biroja darba efektivizēšanā.
  
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Mācību procesa rezultātā studenti iegūs praktiskās iemaņas un zināšanas par biroja procesu digitalizācijas iespējām un rīkiem, kā arī attīstīs vispārīgās datorprasmes, lai spētu veiksmīgāk organizēt un efektivizēt biroja darbu.  Kursa mērķis ir parādīt studentiem biroja pārvaldības plašās iespējas un iemācīt pielietot savā darbā dažādas programmas, tiešsaistes un digitālos rīkus.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.