background
Celtniecība
Ēku siltināšanas tehnoloģijaarrowprint
Ēku siltināšanas tehnoloģija

Jūsu ieguvumi:

  • Uzzināsi par ēku aizsardzību mitruma, siltumu un to saglabāšanu, aizsardzību no trokšņu iedarbības un ugunsaizsardzību;
  • Uzzināsi par būvniecībā pielietojamiem materiāliem; siltumizolācijas materiāliem, to īpašībām, veidiem un izmantošanu;
  • Uzzināsi par siltināšanas darbiem, to veidiem un darba tehnoloģisko procesu, kā arī par jaunākajām tehnoloģijām;
  • Spēsi izstrādāt būvkonstrukciju mezglu skices, lasīt būvprojekta rasējumus un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus profesionālajā saziņā.

Izsenis viens no plašāk apspriestajiem tematiem būvniecībā ir bijusi ēku siltināšana. Pirms jebkuru siltināšanas dabu uzsākšanas ir jādefinē un jārod atbildi uz pamatjautājumiem. Ko siltināt? Ar ko siltināt? Kā siltināt? Piesakies kursam “Ēku siltināšanas tehnoloģija”, saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un ietaupi apkures izmaksas visā ēkas dzīves ciklā! 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

  • Būvfizikas pamati*;
  • Materiālmācība;
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde;
  • Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija**.
* Mācību priekšmetā integrēta ugunsdrošība un elektrodrošība.
** Mācību priekšmetā integrēta darba drošība. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par efektīvas siltināšanas iespējām, darbu plānošanu un kvalitātes kontroli, kā arī sniegt izglītojamajiem izpratni un iemaņas ēku siltināšanas darbos, sagatavot darbam un iemācīt strādāt ar instrumentiem, kas ļautu izglītojamajiem izvelēties tehnoloģiski pareizus paņēmienus nepieciešamās virsmas temperatūras nodrošināšanai, ēku siltināšanas materiālu izvēlei.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.