background
Celtniecība
Apdares darbu strādnieksarrowprint
Apdares darbu strādnieks

Jūsu ieguvumi:

 • Novērtējot veicamo darbu apjomus un aprēķinot darba samaksu, sastādīt celtniecības tāmi;
 • Izvēlēties, pārbaudīt un sagatavot veicamiem darbiem piemērotus instrumentus, palīgaprīkojumu un apdares materiālus;
 • Izgatavot  vienkāršas palīgierīces (uzstādīt vadules, latas, sastatnes, pastatnes un citas palīgierīces; 
 • Uzstādīt sausās būves nesošās konstrukcijas;
 • Apšūt sienas, ārsienas, grīdas ar sausā apmetuma loksnēm;
 • Uzsākot apdares darbus, novērtēt apmetamo virsmu;
 • Sagatavot darba virsmu darbam:
- Sagatavot darba vietu apmešanas darbiem;
- Izsvērt vai nolīmeņot apdares virsmas;
- Sagatavot pamatnes dekoratīvā apmetuma ierīkošanai;
- Sagatavot darba vietu flīzēšanas darbiem;
- Sagatavot darba vietu krāsošanas darbiem;
- Sagatavot darba vietu grīdu ieklāšanai;
- Sagatavot pamatnes izlīdzinošo materiālu ieklāšanai;
 • Izvēlēties atbilstošus materiālus, saistvielas un pildvielas vai gatavos maisījumus;
 • Orientēties apdares materiālu (t.sk. krāsu, tapešu) piedāvājumā, prast izvēlēties piemērotākos risinājumus konkrētām virsmām;
 • Izvēlēties tehnoloģiski pareizus paņēmienus nepieciešamās t° nodrošināšanā un ierīkot virsmu hidroizolāciju;
 • Veikt apdares darbus (ailu, dzegu, kolonu apmešana, dekoratīvo apmetumu veidošana, fasādes apmešana, flīzēšana, krāsošana, tapešu līmēšana);
 • Veikt apdares darbus atbilstoši darba skicēm, rasējumiem un vides apstākļiem;
 • Veikt dažādu veidu grīdu ieklāšanu, dekoratīvo zīmējumu ierīkošanu grīdās, flīzēšanu atbilstoši darba skicēm, rasējumiem, kā arī veikt grīdas virsmas galīgo apstrādi.


Apdares darbu strādnieks - būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, pārzinot un ievērojot darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 640 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālā kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Apdares darbu tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Būvfizikas pamati;
 • Apdares darbu tāmēšanas pamati;
 • Darba aizsardzība un drošība*;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Saskarsme;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.


*integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba likumdošana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvniecības nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Apdares darbu strādnieks” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.