background
Celtniecība
Flīzētājsarrowprint
Flīzētājs

Jūsu ieguvumi:

 • Veikt darbus atbilstoši darba drošības noteikumiem;
 • Lasīt rasējumus, atlasīt flīzes atbilstoši projektam;
 • Plānot flīžu klājumu un materiālu patēriņu;
 • Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, mehānisko un elektrisko instrumentu drošā ekspluatācijā, novēršot to sīkus bojājumus;
 • Sagatavot darba vietu flīzēšanas darbiem;
 • Iestrādāt grīdu pamatnes, ierīkot hidroizolāciju, trapus;
 • Izsvērt vai nolīmeņot flīzējamās virsmas;
 • Izgatavot un uzstādīt vienkāršas palīgierīces, vadules, latas;
 • Sagatavot javas flīzējamo virsmu izlīdzināšanai;
 • Izvēlēties un sagatavot atbilstošu flīžu līmi, grunti;
 • Strādāt ar flīžu griezējiem, līmes maisāmiem mikseriem u.c.;
 • Veikt flīzēšanu atbilstoši darba skicēm, rasējumiem;
 • Labot flīzētas virsmas (nomainīt bojātas flīzes) u.c.;
 • Veikt vienkāršākās dabīgā akmens apstrādes operācijas.

Flīzētājs strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida flīzējuma ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis vismaz 2.grupas elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic dažādus flīzēšanas darbus.

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Flīzēšanas darbu tehnoloģija*;
 • Materiālmācība;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Informācijas tehnoloģijas;
 • Saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvdarbu nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas „Flīzētājs” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.