background
Celtniecība
Ēku būvtehniķis (modulārā)arrowprint
Ēku būvtehniķis (modulārā)

Jūsu ieguvumi:

 • Zināšanas, kā lietot normatīvo aktu prasības būvdarbu izpildē
 • Prasme lasīt un izmantot būvprojektus ikdienas darbā
 • Ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidu, tehnoloģiju un īstenošanas specifikas pārzināšana atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības principiem 
 • Prasme izstrādāt tehniskos rasējumus
 • Izpratne par ēku būvkonstrukciju savstarpējo mijiedarbību un dažādiem to savienojumiem
 • Prasme organizēt un vadīt būvdarbus


Modulārā izglītības programma

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam. Ēku būvtehniķis strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai strādā individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 960 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

A daļas moduļi 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība 
 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Sienu mūrēšana
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 
 • Betonēšanas pamati
 • Ģeodēzisko darbu izpilde 
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana 

B daļas moduļi 
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana 
 • Pamatu un sienu izbūve 
 • Grīdu konstrukciju izbūve
 • Ēku koka konstrukciju izbūve 
 • Ēku metāla un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūve 
 • Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana 

C daļas moduļi
 • Sarežģītu būvelementu mūrēšana 
Ēku būvtehniķa kvalifikācijas prakse 
Valts noslēguma pārbaudījums


*Iespējams izvēlēties un apgūt tikai Tev nepieciešamo moduli!
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot būvniecības nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Ēku būvtehniķis" speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.