background
Celtņu operatori
Kāpurķēžu celtņa operatorsarrowprint
Kāpurķēžu celtņa operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt kāpurķēžu celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kāpurķēžu celtņa darbības specifika un apstākļi atšķiras no pārējo celtņu ekspluatācijas vides, jo darbs ar šo celtni paredzēts apgrūtinātos apstākļos – uz sliktām grunts virsmām. Latvijas Republikas likumdošana kāpurķēžu celtņa pareizai un drošai ekspluatācijai paredz apgūt apmācību programmu, kura izglītojamam nodrošinās vajadzīgās zināšanas un prasmes, lai ne vien neapdraudētu sevi un citu nodarbināto drošību un veselību, bet arī veicinātu darba produktivitāti.
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka kāpurķēžu celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, kāpurķēžu celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Kāpurķēžu celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis;     
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses, ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
 • Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšanas grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismi; 
 • Kāpurķēžu celtņu izmantošana, ievērojot darba drošības prasības:
- kāpurķēžu celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- kāpurķēžu celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi; 
 • Rīcība nelaimes gadījumos;      
 • Noslēguma pārbaudījums.  
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par kāpurķēžu celtņa pareizu ekspluatāciju un tā darbības principiem, drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 01.07.2024
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024