background
Celtņu operatori
Portālā celtņa operatorsarrowprint
Portālā celtņa operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt portālā celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar roku signāliem (žestiem), atbilstoši likumā noteiktām prasībām.

Portālais celtnis ir pilna apgrieziena izlices celtnis uz portāla, kas uzskatāms par cikliskas darbības celšanas iekārtu, kas paredzēta nostiprinātas kravas pacelšanai un pārvietošanai. 
Lai neradītu draudus cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam un videi, portālā celtņa operatoram Latvijas Republikas likumdošanā noteikts apgūt konkrētam celtnim atbilstošu apmācību programmu. Apmācībās gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs droši organizēt un veikt darbus ar portālo celtni, ievērojot portālā celtņa uzraudzības kārtību, tehniskās uzraudzības nosacījumus un drošības prasības. 
07.11.2000 MK noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” skaidri nosaka, ka portālais celtnis klasificējams kā bīstamā iekārta, kuras ekspluatācijai, saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punktu, portālā celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Iespējams kārtot arī “Portālā celtņa operators” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Portālie celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, portāls, buks; 
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c;
 • Kravas piekares, satvērējierīces un pārvietošanas (braukšanas, grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismi;
 • Portālā celtņa sliežu ceļš;
 • Portālā celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- portālā celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- portālā celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta  aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi; 
 • Rīcība nelaimes gadījumos; 
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par portālā celtņa darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024