background
Celtņu operatori
Torņa celtņa operatorsarrowprint
Torņa celtņa operators Torņa celtņa operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt torņa celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka torņa celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, torņa celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta.

Iespējams kārtot arī “Torņa celtņa operators” atkārtotu atestāciju rakstiska testa veidā (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Torņa celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis, stāvs;   
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
 • Torņa celtņa sliežu ceļš;
 • Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšana, grozīšana, izlices pacelšanas) mehānismi;
 • Torņa celtņa izmantošana, izmantojot drošības prasības:
- torņa celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknē, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- torņa celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi; aprēķināšana;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par torņa celtņa darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 20.05.2021