background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Darba aizsardzība un ugunsdrošība, veicot būvdarbusarrowprint
Darba aizsardzība un ugunsdrošība, veicot būvdarbus

Jūsu ieguvumi:

 • zināšanas un prasmes par darba aizsardzības prasībām būvobjektos. Semīnāra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai

Semināra mērķauditorija – būvspeciālisti un citas ieinteresētās personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinzinieri, būvinspektori)

Mācību ilgums: 8 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Darba devēja tiesības un pienākumi.
 • Darbinieka tiesības un pienākumi 
 • Darba aizsardzības plāns:
  - Darba aizsardzības organizācija objektā;
  - Darba vides uzraudzības nodrošināšana objektā;
  - Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana, apsardzes sistēma un satiksmes organizēšana;
  - Kārtība, tīrība un apgaismojums;
  - Elektrodrošība;
  - Ugunsdrošība;
  - Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL);
  - Darbinieku instruēšana un apmācība;
  - Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana;
  - Pirmā palīdzība un ziņošana par nelaimes gadījumiem;
  - Darba aprīkojums un materiāli, to glabāšana;
  - Celšanas darbi (kravas celtnis LIEBHERR 110 EC vai analogs);
  - Mobilās tehnikas ekspluatācija;
  - Paaugstinātas bīstamības darbi;
  - Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • Jautājumi un atbildes. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.