background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Darba aizsardzības prasības ceļu būvē un zemes darbosarrowprint
Darba aizsardzības prasības ceļu būvē un zemes darbos

Jūsu ieguvumi:

 • zināšanas un prasmes par darba aizsardzības prasībām būvobjektos. Semīnāra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai

Semināra mērķauditorija – būvspeciālisti un citas ieinteresētās personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinzinieri, būvinspektori)

Mācību ilgums: 8 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Darba devēja tiesības un pienākumi.
 • Darbinieka tiesības un pienākumi.
 • Svarīgākie darba vides riska faktori ceļu būvē un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Dažāda veida transporta (ceļu satiksmes) negadījumi un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi, strādājot blakus smagajai tehnikai, traktortehnikai un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi, veicot zemes darbus un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Darba aprīkojuma radītie nelaimes gadījumi un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Elektrotraumu risks un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Svarīgākie darba vides riska faktori ceļu būvē un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi ar dažādiem instrumentiem un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Jautājumi un atbildes.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.