background
Datorzinības
Datorsistēmu tehniķisarrowprint
Datorsistēmu tehniķis

Jūsu ieguvumi:

 • Ievērot darba vietai un darba aprīkojuma lietošanai noteiktās ekspluatācijas prasības un atbilstošu darba drošības un veselības režīmu;
 • Noteikt datorlietotāju kļūmes darbā ar datortehniku, izprast datortehnikas tehniskās iespējas, noteikt un sniegt informāciju par datortehnikas esošiem defektiem un iespējām tos novērst:
- konfigurējot lietojumprogrammatūras vienkārša lokālā datortīkla ātrdarbībai un datortehnikas parametriem un datorlietotāju vajadzībām;
- konfigurējot datora operētājsistēmas atbilstoši datortehnikas tehniskajiem parametriem un datorlietotāju vajadzībām;
 • Izmantot darba procesam atbilstošu tehnisko dokumentāciju, instrumentus, mērinstrumentus un materiālus;
 • Veikt datortehnikas un operētājsistēmu apkopi;
 • Izveidot kabeļu sistēmu vienkāršam lokālam datortīklam, ierīkot datortīkla pieslēguma vietas un savienojošos kabeļus;
 • Atrast un novērst kļūdas vienkārša lokālā datortīkla iekārtu konfigurācijā un vienkārša lokālā datortīkla infrastruktūrā;
 • Nodrošināt operētājsistēmu un lietojumprogrammatūras aizsardzību pret ļaundabīgo programmatūru un nodrošināt datorsistēmu un vienkāršu lokālo datorsistēmu un vienkāršu lokālo datortīklu fizisko aizsardzību.

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, un ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. 

Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Datormācība;
 • Elektrotehnika, elektronika;
 • Programmēšanas pamati;
 • Datorsistēmu montāža;
 • Programmnodrošinājums;
 • Datortīkli;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Saskarsmes pamati.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot informācijas tehnoloģiju nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Datorsistēmu tehniķis” speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 19.08.2024