background
Datu aizsardzība
Personas datu aizsardzības speciālists (42 stundas)arrowprint
Personas datu aizsardzības speciālists (42 stundas)

Jūsu ieguvumi:

 • Nokārtojot pārbaudījumu, Datu valsts inspekcijas atzīts datu aizsardzības speciālista statuss;
 • Iespēja strādāt pastāvīgi pieprasītā, atbildīgā amatā;
 • Izpratne par noteiktajām prasībām datu aizsardzības jomā un zināšanas to izpildei;
 • Iespēja strādāt par datu aizsardzības speciālistu vienā vai vairākos uzņēmumos.
 • Uzņēmuma darbības nodrošināšana atbilstoši noteiktajām prasībām


Ar 27.04.2016. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Vispārējā datu aizsardzības Regula 2016/679, kas paredz fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes utml.), regula skar lielāko daļu iestāžu un uzņēmumu un pārkāpuma gadījumā jārēķinās ar soda sankcijām. Tāpēc šis ievadkurss ir rekomendējams jebkurai personai, kas savā iestādē vai organizācijā ir atbildīgs par personas datu aizsardzības organizatoriskajiem jautājumiem, lai sekmīgi varētu veikt sev uzticētos pienākumus.

Datu aizsardzības speciālists:
 • Informē, uzrauga un kontrolē fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību izpildi.
 • Speciālista piesaiste nodrošina uzņēmuma darbības, datu aizsardzības jomā, atbilstību regulas prasībām.


Mācību ilgums: 42 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par kursa beigšanu


Kursa programma:

 1. Personas datu aizsardzības jēdzieni;
 2. Vispārīgās datu aizsardzības regulas teritoriālais un materiālais tvērums; 
 3. Personas datu apstrādes principi; 
 4. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati;
 5. Datu subjekta tiesības un informēšanas pienākums; 
 6. Pārzinis un apstrādātājs, kā arī prasības personas datu aizsardzības atbilstības nodrošināšanai; 
 7. Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām; 
 8. Uzraudzības iestāde un konsekvences mehānisms; 
 9. Praktisku jautājumu risināšana; 
 10. Zināšanu pārbaude
Pieteikties

Kursa mērķis:

veicināt izpratni par personas datu aizsardzības procesu kārtošanu, tajā skaitā, palīdzēt sagatavoties jaunajiem personas datu aizsardzības speciālistiem gaidāmajiem eksāmeniem kvalifikācijas iegūšanai Datu valsts inspekcijā, ievērojot 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr. 620 "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.