background
Datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība arrowprint
Personas datu aizsardzība

Jūsu ieguvumi:

Izpratne par datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to pareizu pielietošanu.


Gūstiet priekšstatu, kas ir datu aizsardzība, kas ir personas datu apstrāde, personas dati, sensitīvie dati, kas ir personu datu apstrādātāji jeb pārziņi. Uzziniet, kā šo informāciju pielietot praksē.


Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par kursa beigšanu

Kursa programma:

  • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas
  • Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma
  • Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas
  • Personas datu aizsardzības principi
  • Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei
  • Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
  • Sensitīvu personas datu apstrāde
  • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā
  • Datu valsts inspekcijas pienākumi un tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt priekšstatu par datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un personas datu apstrādi,
 
Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.