background
Ēdināšana un viesmīlība
Konditora palīgs (480 st.)arrowprint
Konditora palīgs (480 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Racionāli organizēt darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu;
 • Ievērot higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, darba un personīgo higiēnu;
 • Spēt noteikt izejvielu kvalitāti;
 • Sagatavot izejvielas un pusfabrikātus ražošanas procesam;
 • Gatavot sāļos pildījumus un sausos apdares pusfabrikātus;
 • Gatavot rauga un smilšu mīklas pusfabrikātus;
 • Ievērot produktu termiskās apstrādes prasības;
 • Gatavot un noformēt vienkāršākos konditorejas izstrādājumus.

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem, veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, iekārtas, gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras. Strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus.

Mācību ilgums: 480 stundas
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
 • Konditorejas uzņēmuma aprīkojums;
 • Pārtikas produktu zinības;
 • Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna;
 • Profesionālā saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Konditora palīgs" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.