background
Ēdināšana un viesmīlība
Ēdināšanas pakalpojumu speciālistsarrowprint
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Jūsu ieguvumi:

 • Spēsi patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un koordinēt ēdināšanas uzņēmuma struktūrvienību darbu; 
 • Spēsi organizēt viesu apkalpošanu, pieņemt pasūtījumus, plānot, organizēt un koordinēt banketus;
 • Iegūsi izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida dokumentiem ēdināšanas uzņēmumos; 
 • Spēsi izstrādāt ēdienkartes un dzērienkartes, pasūtīt nepieciešamās izejvielas un aprēķināt izmaksas.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas uzņēmumos un vadīt ēdināšanas un apkalpošanas procesus. 

Viņa tiešie pienākumi ir ikdienas darba organizēšana un koordinēšana, pasūtījumu pieņemšana un noformēšana, ēdienu gatavošana un sagatavošana pasniegšanai, nepieciešamo izejvielu pasūtīšana, pieņemšana un kvalitātes kontrole, ēdienkaršu izstrāde, darba uzdevumu sadale un kontrole zāles darbiniekiem, pavadzīmju un citu dokumentu pieņemšana un apstrāde. 

Pēc kursa pabeigšanas varēsi darboties kā individuālais komersants, zāles administrators, iepirkumu menedžeris, pavārs vai viesmīlis. 


Mācību ilgums: 960 stundas 

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Viesu apkalpošanas organizācija; 
 • Sanitārās un higiēnas noteikumi; 
 • Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas; 
 • Pārtikas preču zinības;
 • Uzskaite un kalkulācija;
 • Profesionālā angļu valoda; 
 • Viesmīlība un saskarsmes psiholoģijas pamati; 
 • Runas un kustību kultūra; 
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija; 
 • Viesu apkalpošanas pamati; 
 • Ēdienu gatavošana un konditoreja;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums..
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.