background
Enerģētika
Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbosarrowprint
Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos

Jūsu ieguvumi:

Spēsi:
 • raksturot elektroenerģētikas pamatprocesus;
 • raksturot elektroenerģētikas uzņēmumu veidus;
 • raksturot galvenos elektrotehnisko darbu veidus;
 • sadarboties ar elektroenerģētikas uzņēmuma darbiniekiem elektrotehnisko darbu veikšanā;
 • izvērtēt elektrotehnisko darbu darba vides riska faktorus.

Šajā programmā apgūsiet pamata zināšanas elektroenerģētikas nozares speciālistam, kā arī elektrotehniķa specialitātes būtību, ņemot vērā šīs nozares īpatnības, spēju risināt problēmas elektrotehniķa darbā, ievērojot tā darba specifiku, vides riskus un drošības faktorus. 


Mācību ilgums: 92 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Elektroenerģētikas pamata procesi;
 • Elektroenerģētikas uzņēmumi;
 • Elektrotehniskie darbi;
 • Komandas darbs elektrotehnisko darbu izpildē;
 • Elektrotehnisko darbu vides riska faktori.
 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības darbam elektroietaisēs;
 • Darba aizsardzības tehniskās prasības darbam pie atslēgta sprieguma;
 • Elektroietaišu atvienošana no enerģijas avotiem;
 • Sprieguma neesamības pārbaude elektroietaisēs;
 • Darba vietas aizsargzemējums;
 • Aizsardzība pret spriegumaktīvu daļu darba vietas tuvumā;
 • Drošības zīmju un nožogojumu izvietošana elektroietaisēs;
 • Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas elektrotehniķa pienākumu veikšanai, veidot izpratni par elektroenerģētikas nozari, papildināt zināšanas par darba aizsardzības organizatorisko un tehnisko pasākumu nepieciešamību darbam elektroietaisēs, drošības tehniku un rīcību ārkārtas situācijās.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.