background
Enerģētika
Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija.arrowprint
Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija.

Jūsu ieguvumi:

Spēsi:
 • konstatēt pārvades un sadales tīklu bojājumus; 
 • novērst atklātos defektus pārvades un sadales tīklos; 
 • veikt pārvades un sadales tīklu apkopes darbus; 
 • nomainīt pārvades un sadales tīklu bojātos elementus; 
 • izpildīt darba aizsardzības prasības elektrotehnisko darbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu gadījumā; 
 • atrast un konstatēt ēku iekšējo elektrotīklu bojājumus; 
 • pazīt un novērst atklātos defektus ēku iekšējos elektrotīklos; 
 • organizēt un veikt ēku iekšējo elektrotīklu tehniskās apkalpošanas darbus;
 • noteikt un lietot elektrotīklu tehniskās apkalpošanas darbiem nepieciešamo dokumentāciju;
 • demontēt un nomainīt ēku iekšējo elektrotīklu bojātos elementus.

Vēlies nākotnē kļūt par Elektrotehniķi, taču Tev nav laika 7 mēnešus nodoties mācībām? MODULĀRĀ APMĀCĪBA sniegs Tev iespēju mācīties pa atsevišķiem programmu blokiem, un tas nozīmē, ka Tu būsi pats sava laika noteicējs! Nāc un piesakies uz diviem moduļiem no modulārās programmas “ELEKTROTEHNIĶIS”! B9 – Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija un B10 - Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. 

Mācību ilgums: 75 stundas (moduļu kopa) 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par moduļu B9, B10 apguvi

Kursa programma:

 • Pārvades un sadales tīkli.
 • Pārvades un sadales tīklu bojājumu noteikšana. 
 • Pārvades un sadales tīklu defektu novēršanas instrumenti un materiāli, drošības noteikumi to izmantošanā.
 • Pārvades un sadales tīklu defektu novēršana. 
 • Pārvades un sadales tīklu apkopes darbi. 
 • Elektrotehniķa kompetence drošā pārvades un sadales tīklu apkopes darbu veikšanā.
 • Pārvades un sadales tīklu bojāto elementu nomaiņa.
 • Elektrotehnisko darbu veikšana nepiemērotu klimatisko apstākļu gadījumā. 
 • Ēku iekšējo elektrotīklu pārbaudes.
 • Iekšējo elektrotīklu remontdarbu tehnoloģijas.
 • Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskās ekspluatācija. 
 • Darba uzdevums un tehniskā dokumentācija.
 • Ēku iekšējo elektrotīklu bojāto elementu nomaiņa.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas apsekot un ekspluatēt ārējos elektrotīklus un veikt ēku iekšējo elektrotīklu tehnisko ekspluatāciju.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.