background
Enerģētika
Elektrotehniķis (neklātiene)arrowprint
Elektrotehniķis (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Noformēt un uzturēt tehnisko dokumentāciju;
 • Izstrādāt elektrotehnisko darbu tāmi;
 • Lasīt elektriskās shēmas un rasējumus;
 • Izstrādāt montāžas shēmas darbiem elektroiekārtās;
 • Veikt elektriskos un citus mērījumus;
 • Saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darba uzdevumam un izvērtētajai informācijai;
 • Projektēt vienkāršus principiālos elektrotehniskos risinājumus;
 • Veikt elektroiekārtas parametru iestatīšanu un pārbaudi;
 • Veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos defektus;
 • Novērst un kontrolēt darba aizsardzības riska faktorus elektroenerģētikā;
 • Veikt metālapstrādes un elektroiekārtu atslēdznieka darbus; 
 • Izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus, darba rīkus un instrumentus;
 • Novērtēt paveiktā darba atbilstību darba uzdevumam.

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbinātais.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi*; 
 • Materiālu mācība un elektromontāža; 
 • Elektrotehniskā rasēšana; 
 • Elektroapgāde;
 • Elektronikas pamati; 
 • Elektroiekārtas un to ekspluatācija;
 • Elektrodrošība; 
 • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija; 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība; 
 • Elektrotehniķa darba organizācija; 
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

 * Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un svešvalodā
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot enerģētikas nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Elektrotehniķis" speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 16.07.2024
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 16.07.2024
Rīga, Elektronodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 22.07.2024
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 25.07.2024
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 26.07.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 31.07.2024
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 31.07.2024
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 31.07.2024
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 07.10.2024