background
Enerģētika
Mehatronikas pamatiarrowprint
Mehatronikas pamati

Jūsu ieguvumi:

 • prasmi lasīt un orientēties shēmas, elektroiekārtās; 
 • veikt elektromontāžas darbus;
 • orientēties elektroiekārtu parametros, atbilstoši uzdevumam izvēlēties slēguma komponentes; 
 • iegūt zināšanas par mehatronisko sistēmu darbības principiem; 
 • iepazīt procesu mērpārveidotājus;
 • sekmēt prasmi defektēt elektroiekārtas, novērst atklātos defektus; 
 • izprast spēka elektronikas vadības sistēmas; 
 • izprast mehāniskos procesus pie dažādiem fizikāliem nosacījumiem; 
 • pārzināt rūpniecisko procesu izpildelementus; 
 • saslēgt elektropiedziņas elektriskās shēmas; 
 • lasīt rasējumus.

Mehatronika apvieno trīs nozares – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Mehatronikas inženieri ir nodarbināti uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu. Viņu darbs saistīts ar sarežģītām tehnoloģiskajām mašīnām, piemēram, robotiem, to tehnoloģiskā procesa automatizācijas algoritmu izstrādi, uzturēšanu un uzlabošanu.
  
Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Programmējamie kontrolieri 
 • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālo PLC pārskats 
 • PLC programmēšanas programmas (software) 
 • Programmēšana LAGGER valodā 
 • PLC montāža 
 • PLC saslēgšana ar datoru
Elektropiedziņa un praktiskā fizika 
 • Dzinēju veidi 
 • Praktikums 
 • Dzinēju veidi 
 • Temperatūra 
 • Līmenis 
 • Laiks 
 • Spiediens 
 • Mehānikas teorija 
 • Pneimatika 
 • Hidraulika 
 • Parametri
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā rezultātā sekmēt izglītojamo spējas patstāvīgi konfigurēt, apkalpot, defektēt un veikt remontus elektromehāniskajām sistēmām, izprast iekārtu vadības procesu likumsakarības, iepazīt mehānikas komponenšu darbības principu un prast izvēlēties procesa automatizācijai nepieciešamās komponentes.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.