background
Enerģētika
Elektrotehnikas zināšanu apguve elektroierīču ekspluatācijā arrowprint
Elektrotehnikas zināšanu apguve elektroierīču ekspluatācijā

Jūsu ieguvumi:

 • Elektroinstalācijas mērījumu organizēšanas kārtības pārzināšana un nodrošināšana (tehnisko mērījumu atbilstība LEK standartiem);
 • Zināšanas par aktualitātēm aizsardzības aparātu piedāvājumā (piem. aizsardzība no pārsprieguma – zibens, komutācijas pārsprieguma);
 • Zināšanas par drošības zemējumu un darba zemējumu, kā arī rezerves barošanas ierīkošanu;
 • Pārzināsiet drošas darba organizēšanas nosacījumus;
 • Izvēlēsieties apgaismojumu pēc dažādiem slēguma veidiem;
 • Zināšanas par materiālu savienojamību elektroinstalācijas izbūvē;
 • Orientēsieties pamatterminu skaidrojumos.

  Elektromateriālu pārdevēji! Namu apsaimniekotāji! Atbildīgie par ēku elektroiekārtām! Topošie enerģētikas speciālisti! Visi, kas vēlas iegūt zināšanas par elektroietaišu pareizu izbūvi, iespējām, ekspluatāciju atbilstoši elektrodrošības prasībām, saņemsiet atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem seminārā „Elektrotehnikas zināšanas elektroierīču ekspluatācijā”! Ir zināšanas, ir rezultāti!

  Mācību ilgums: 16 stundas
  Iegūstamais dokuments: Apliecība

  Kursa programma:

  • Elektrisko parametru un parādību likumsakarības;
  • Elektrotehnisko materiālu īpašības un pielietojums;
  • Elektroenerģijas patērētāju slēgumu veidi;
  • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
  • Aizsardzības aparāti;
  • Mērtehnika;
  • Transformatori un ģeneratori;
  • Zemējumi.
  Pieteikties

  Kursa mērķis:

  Sniegt izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas darbā.

  Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.