background
Enerģētika
Profilaktiskie mērījumiarrowprint
Profilaktiskie mērījumi

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināsiet pareizas mērīšanas metodiku;
 • Zināšanas par pareizu dokumentācijas noformēšana;
 • Zināšanas par mērījumu normatīvajām prasībām;
 • Uzzināsiet drošības prasības darbam ar mērinstrumentiem;
 • Zināšanas par darba organizēšanu.

Piesakies kursam “Profilaktiskie mērījumi” un saņem praktiskus padomus, veicot mērījumus ar speciālajām elektrības mērīšanas iekārtām! Profilaktisko mērījumu veikšana būtiski samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku un novērš nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas. 
MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" nosaka kārtību, kādā veicami elektrotehniskie mērījumi. Noteikumu 56. punktā minēts, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, tad reizi 2 gados un, ja ķīmiski agresīva vide, tad reizi gadā.

Mācību ilgums: 16 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Drošības prasības veicot profilaktiskos mērījumus;
 • Zemējuma pārejas pretestības mērīšana; 
 • Izolācijas pretestības mērīšana; 
 • Slodzes mērīšana, fāzēšana, fāzu secības mēŗīšana;
 • Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana;
 • Jaunākās normatīvās prasības likumdošanā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida mērinstrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot profilaktiskos mērījumus.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 29570789, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 18.10.2023