background
Enerģētika
Elektroinstalācija mājoklīarrowprint
Elektroinstalācija mājoklī

Jūsu ieguvumi:

 • Izpratne par strāvu, spiegumu, strāvas noplūdes ceļiem;
 • Pārzināt drošas elektrosaimniecības izveides un pārvaldīšanas principus;
 • Pielietot alternatīvās enerģijas veidus;
 • Samazināt elektrotraumu risku;
 • Novērst elektroinstalāciju bojājumus (piem. „pazudis spriegums”, silst kontakts, dzirdama „čirkstoņa”, „raustās” gaisma, „sit” pa nagiem u.c.).

Ikdienā sastopamies ar lieliskiem meistariem, kuru prasmes un iemaņas ir apskaužamas.. tie mūrē, flīzē, izbūvē santehnikas tīklus, bet tiklīdz veicamais darbs ir saistīts ar elektrību, tad atskan atbilde: „Nē, paldies! Es tur īsti neko nesaprotu!”. 
Šī iemesla dēļ esam izstrādājuši mācību programmu, kura sniegs atbildes un zināšanas par elektroietaisēm, pieslēgumu izbūvi, bojājumu veidiem, to noteikšanu un novēršanu. Meistar, mēs sniegsim tev nepieciešamās zināšanas!

Mācību ilgums: 16 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Elektrodrošības pamati;
 • Elektrosaimniecības pārvaldīšanas noteikumi un ierobežojumi;
 • Elektriskās strāvas tīkli un pieslēgumi;
 • Raksturīgākās elektrotraumatisma situācijas;
 • Aizsardzības pasākumi;
 • Elektroinstalācijas pamatprincipi;
 • Raksturīgākās problēmas sadzīves elektroinstalācijās, to novēršana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt profesionālo kompetenču un iemaņu kopumu, kas nepieciešams elektroietaišu ekspluatācijai un apkalpošanai.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.