background
Enerģētika
Ēku automatizācija, KNX sistēmasarrowprint
Ēku automatizācija, KNX sistēmas Ēku automatizācija, KNX sistēmas

Jūsu ieguvumi:

 • Papildināt zināšanas un prasmes:
 • Pārzināt nepieciešamo terminoloģiju
 • Izprast un ievērot ēkas automatizācijas un KNX sistēmas pamatprincipus
 • Veidot priekšstatu pa ēku automatizācijas projektu izmantojot KNX sistēmu
 • Veikt ēku automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi
 • Novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērtēt radušās kļūdas
 • Veikt darbu pastāvīgi, kā arī strādāt komandā
 • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes
 • Izmantot reglamentējošos normatīvos aktus
 • Meklēt un atlasīt informāciju


KNX ir universāla programmatūra, kuru lieto un izmanto visi populārākie ražotāji, lai varētu ieprogrammēt savas “viedās” elektroierīces un tādēļ, šīs sistēmas ienāk “gudrajās mājās”.
Kursa laikā jūs gūsiet izpratni par ēkas automatizācijas un KNX sistēmas būtību, līmeņiem un attīstību, darbības principiem, pielietojamību, nozīmi un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā apgūt nepieciešamās pamatzināšanas, lai veiktu ēkas automatizācijas pasākumus, izmantojot KNX sistēmu.

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Izglītības ierobežojums:
Vidējā izglītība

Kursa programma:

 • Ēku automatizācija
 • KNX sistēmas
 • Darba drošība un aizsardzība*

Noslēguma pārbaudījums


*integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot iemaņas darbā ar ēkas automatizācijas pasākumiem, izmantojot KNX sistēmu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.