background
Enerģētika
Personāls ar operatīvajām tiesībāmarrowprint
Personāls ar operatīvajām tiesībām

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības. (darbuzņēmēji kuri sniedz pakalpojumus sadales sistēmu operatoram).

Uzsākšanas nosacījumi: 
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041). 
Kursa apguvi apliecinošs dokuments: Apliecība par sekmīgu kursa apguvi. 

Mācību ilgums: 24 stundas (no kurām 12 stundas ir praktiskās mācības) 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • Operatīvās sarunas;
  • Organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • Operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • Primārās iekārtas;
  • Elektroietaises darbības pārbaude;
  • Darbs ar bīstamajām iekārtām.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši darbam sadales ietaisēs.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.