background
Enerģētika
Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācijaarrowprint
Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija

Jūsu ieguvumi:

  • Iegūsiet zināšanas par ēku iekšējo elektrotīklu remontdarbu tehnoloģijām un ēku iekšējo elektrotīklu pārbaudes metodoloģiju;
  • Gūsiet zināšanas par materiālu savienojamību elektroinstalācijas izbūvē;
  • Gūsiet zināšanas par drošas darba organizēšanas nosacījumiem;
  • Zināšanas par energoefektīviem risinājumiem un to praktisku pielietošanu;
  • Pārzināsiet jaunākās tendences apgaismes, spēka instalācijas ierīkošanā un elektrisko aizsardzības aparātu izvēles priekšnosacījumus;
  • Zināšanas mērījumu metodikā un noformēšanā.

Vēlies atrast un konstatēt ēku iekšējo elektrotīklu bojājumus, pazīt un novērst atklātos defektus ēku iekšējos elektrotīklos, organizēt un veikt ēku iekšējo elektrotīklu tehniskās apkalpošanas darbus, noteikt un lietot elektrotīklu tehniskās apkalpošanas darbiem nepieciešamo dokumentāciju, demontēt un nomainīt ēku iekšējo elektrotīklu bojātos elementus? – nāc un apgūsti profesionālās pilnveides programmu "Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija”. 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Profesionālās pilnveides apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Ēku iekšējo elektrotīklu remontdarbu tehnoloģijas un tehniskā ekspluatācija;
  • Ēku iekšējo elektrotīklu pārbaude;
  • Darba drošība un aizsardzība*;
Noslēguma pārbaudījums

*Integrēta vides aizsardzība, pirmā palīdzība un darba tiesības
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt ēku iekšējo elektrotīklu instalācijas montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.