background
Grāmatvedība
Grāmatvedis (neklātiene)arrowprint
Grāmatvedis (neklātiene)

Jūsu ieguvumi:

 • Lietot profesionālo terminoloģiju;
 • Izmantot Latvijas un Starptautiskos grāmatvedības standartus un Starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā;
 • Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto darba izpildi noteiktā termiņā;
 • Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu;
 • Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam;
 • Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros;
 • Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās mērvienībās;
 • Novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības;
 • Sastādīt finansu pārskatus;
 • Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas;
 • Aprēķināt nodokļus un sastādīt to pārskatus un deklarācijas;
 • Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu;
 • Atspoguļot pamatlīdzekļu kustību, nolietojumu un likvidācijas operācijas;
 • Veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju;
 • Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem;
 • Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos uzlabojumus atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai.

Grāmatvedis veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizē un vada citus darbiniekus.

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Finanses un finanšu analīze;
 • Komerczinību pamati;
 • Nodokļu sistēma LR;
 • Finanšu grāmatvedība;
 • Vadības grāmatvedība;
 • Audits un iekšējā kontrole;
 • Datorizētā grāmatvedība;
 • Lietvedība;
 • Saskarsme;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot grāmatvedības nozares 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Grāmatvedis” speciālistu. (Ceturtais līmenis Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā)

Izglītības programma tiek īstenota neklātienē.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Ventspils filiāle
Tālrunis:
29161907, 27898004, 27898048

Adrese:
Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils

E-pasts:
ventspils@buts.lv


Norises laiks: 01.10.2023
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv


Norises laiks: 01.10.2023
Madonas filiāle
Tālrunis:
27898046, 27842585

Adrese:
Rūpniecības iela 20, Madona

E-pasts:
madona@buts.lv


Norises laiks: 01.10.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 29570789, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 02.10.2023
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 05.10.2023
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 05.10.2023
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 16.10.2023
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 16.10.2023
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 16.10.2023
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 16.10.2023
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 16.10.2023
Rēzeknes filiāle
Tālrunis:
27898043, 20379723, 29463139

Adrese:
18. novembra iela 35, Rēzekne

E-pasts:
rezekne@buts.lv


Norises laiks: 17.10.2023
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 26.10.2023
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 26.10.2023
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 01.11.2023
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 01.11.2023
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 01.11.2023
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 13.11.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 29570789, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 13.11.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 29570789, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 13.11.2023
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 13.11.2023