background
Grāmatvedība
Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanāmarrowprint
Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām

Jūsu ieguvumi:

 • pārzināsi teorijas un uzņēmuma grāmatvedības organizācijas pamatprincipus; 
 • pārzināsi pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās pamatprincipus; 
 • pārzināsi galvenos grāmatvedības uzskaites reglamentējošos normatīvos aktus;
 • pārzināsi datoru lietošanas iespējas grāmatvedības uzskaitē;
 • pratīsi izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos;
 • spēsi veikt nepieciešamos aprēķinus; 
 • spēsi veikt citas uzskaites un grāmatvedības funkcijas;
 • pēc spēkā esošām instrukcijām spēsi aprēķināt produkcijas pašizmaksu;
 • spēsi veikt darba algas aprēķina un izmaksas palīgdarbus;
 • uz pārskatu un citu dokumentu kopsavilkuma pamata spēsi uzkrāt informāciju par saimnieciskās darbības uzdevumu izpildi;
 • spēsi sistematizēt un apstrādāt skaitlisko informāciju;
 • spēsi sastādīt gada pārskatu (bilanci).

Savu nākotni vēlies saistīt ar grāmatveža profesiju? Tad kurss “Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām” ir paredzēts tieši Tev! Šajā kursā iemācīsies kā profesionāli veikt grāmatveža amata pienākumus, izprast atšķirību starp ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu komercdarbību, pieņemt atbilstošus lēmumus dažādās finansu situācijās, prast sastādīt gada pārskatu saimnieciskā uzņēmumā. 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

Finanšu un vadības grāmatvedība 
 • Grāmatvedības pamati 
 • Profesionālā terminoloģija 
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā
 • Ilgtermiņa ieguldījumi 
 • Apgrozāmie līdzekļi 
 • Pašu kapitāls 
 • Uzkrājumi 
 • Kreditori
 • Ieņēmumi un izdevumi
 • Gada pārskats 
 • Vadības grāmatvedības raksturojums, principi, uzdevumi 
 • Izmaksas un to klasifikācija. Kalkulācija 
 • Budžeta plānošana 
 • Kopbudžeta analīze 
 • Ekonomisko rādītāju sistēma

Nodokļu sistēma Latvijas Republikā 
 • Nodokļi, to veidi un nodevas 
 • Pievienotās vērtības nodoklis 
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 
 • Mikrouzņēmuma nodoklis 

Datorizētā grāmatvedība 
 • Darbs Windows vidē 
 • Tekstapstrādes lietotne MS Word 
 • Izklājlapu lietotne MS Excel 
 • Grāmatvedības datorprogrammas iespējas 
 • Ilgtermiņa ieguldījumi 
 • Darba algas 
 • Finanšu dokumenti
 • Apgrozāmie līdzekļi 
 • Kreditori 
 • Nodokļi un deklarācijas 
 • Ieņēmumi un izdevumi 
 • Gada pārskats 
Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā attīstīt prasmes patstāvīgi veikt grāmatveža amata pienākumus un funkcijas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 19.06.2024
Līvāni
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 19.06.2024
Rēzeknes filiāle
Tālrunis:
27898043, 20379723, 29463139

Adrese:
18. novembra iela 35, Rēzekne

E-pasts:
rezekne@buts.lv


Norises laiks: 17.07.2024
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 25.07.2024