background
Grāmatvedība
Finanšu un vadības grāmatvedības pamatiarrowprint
Finanšu un vadības grāmatvedības pamati

Jūsu ieguvumi:

 • Spēja izprast grāmatvedības vadības pamatu principus;
 • Spēja izprast profesionālo terminoloģiju;
 • Spēja definēt grāmatvedības procesus organizācijā/uzņēmumā;
 • Spēja analizēt ilgtermiņa ieguldījumus;
 • Spēja novērtēt apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu, uzkrājumus, kreditorus, ieņēmumus un izdevumus;
 • Spēja izprast finanšu, gada pārskatu;
 • Spēja izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības budžeta plānošanu.


„Finanšu un vadības grāmatvedības pamati” sniegs Tev zināšanas, lai Tu spētu veikt grāmatvedības operācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šis kurss dos ieskatu galvenajos finanšu un vadības grāmatvedības procesu uzdevumos un to izpildē. 


Mācību ilgums: 80 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Grāmatvedības pamati; 
 • Profesionālā terminoloģija;
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Pašu kapitāla uzskaite;
 • Uzkrājumi;
 • Kreditori;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi;
 • Finanšu rezultāta noteikšana;
 • Vadības grāmatvedības raksturojums, principi, uzdevumi;
 • Izmaksas un to klasifikācija un kalkulācija;
 • Budžeta plānošana;
 • Kopbudžeta analīze;
 • Ekonomisko rādītāju sistēma;
Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par finansēm, to aprēķinu un kredītiem. Prast veikt vienkāršo un salikto procentu aprēķinus. Iegūt prasmes veikt uzņēmuma finanšu analīzi un izprast kopsakarību starp finanšu atskaitēm. Apgūt zināšanas par vadības grāmatvedības pamatiem - pielietošanu praktiskā darbā.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 02.10.2023
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 06.10.2023
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 12.10.2023
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 13.10.2023
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 16.10.2023
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 20.10.2023
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 27.10.2023
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 30.10.2023
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 30.10.2023
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 30.10.2023