background
Grāmatvedība
Vadības grāmatvedība arrowprint
Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība

Jūsu ieguvumi:

 • Attīstītas - nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas finansista darbā; 
 • Izpratne par to kā veikt finansista darbu profesionāli – sekmīgi realizēt finanšu vadību un prast pamatot finanšu lēmumus; 
 • Iemaņas veikt nepieciešamos aprēķinus; 
 • Iemaņas veikt datu apkopošanu un analīzi; 
 • Iemaņas veikt datu vizualizāciju un skaidrot trešajām kompetentām personām; 
 • Darba procesā izvēlēties modeļus un veikt uzņēmējdarbības finanšu plānošanu;
 • Prast budžeta sagatavošanu un citu finanšu pārskatu izstrādi;
 • Prast pamatot lēmums, balstoties uz apkopotiem un analizētiem finanšu datiem; 
 • Mācīsies prast apzināties un izvērtēt riskus uzņēmējdarbībā.

Kurss ļaus izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas par vadības grāmatvedības pielietošanu praktiskā darbā, gūt priekštatu par vadības grāmatvedības sistēmu un tās metodēm, dot izglītojamajam teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā, veicot uzņēmuma finanšu vadību, kā arī plānojot uzņēmējdarbības attīstību un nodrošinot finanšu kontroli. 

Mācību ilgums: 160 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa programma:

 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā un vadības grāmatvedības principi, uzdevumi;
 • Uzņēmuma izmaksas un produktu vai pakalpojumu pašizmaksa; 
 • Budžeta plānošana un analīze; 
 • Kapitāla ieguldījumi un to vērtēšanas metodes;
 • Lēmumi un to pieņemšana; 
 • Nodokļi un to ietekme uz uzņēmējdarbības plānošanu; 
 • Finanšu sistēma un uzņēmuma finansēšanas pamati;
 • Ekonomisko rādītāju sistēma un finanšu rādītāju analīze.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par vadības grāmatvedības pielietošanu praktiskā darbā. Iegūt zināšanas par nodokļu sistēmu Latvijas Republikā, to pielietošanu un izmantošanu. Pilnveidot pamatiemaņas grāmatvedības finansēs un finanšu analīzes veikšanā. 

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006, 20014535

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 26.08.2024