background
Grāmatvedība
Grāmatvedība mazos uzņēmumosarrowprint
Grāmatvedība mazos uzņēmumos Grāmatvedība mazos uzņēmumos

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt reglamentējošo aktu prasības grāmatvedībā;
 • Veikt nepieciešamo saimniecisko darījumu uzskaiti;
 • Nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu un uzskaiti;
 • Izveidot bilanci.

Uzņēmuma vadītājs grāmatvedības darbu var organizēt 3 veidos:
 • uzdodot veikt grāmatvedības kārtošanu vienam vai vairākiem uzņēmuma darbiniekiem (grāmatvežiem), noslēdzot ar tiem darba līgumus par grāmatvedības kārtošanu;
 • izmantojot grāmatvedības kārtošanā cita uzņēmuma pakalpojumus, noslēdzot ar šo uzņēmumu līgumu par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu;
 • apgūt  nepieciešamās zināšanas, lai grāmatvedību kārtotu pats!
Grāmatvedība ir viena no būtiskākām uzņēmuma struktūrām. Neiedziļinoties un neizprotot uzņēmumā grāmatvedības procesus, var tikt pieņemti kļūdaini lēmumi veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Izprotiet grāmatvedības kārtošanu no A līdz Z un sasniedziet savus mērķus!

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Grāmatvedības nozīme un uzdevumi;
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 • Saimniecisko darījumu dokumentācija;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Pašu kapitāla uzskaite;
 • Kreditori;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi;
 • Finanšu rezultāta noteikšana;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt zināšanas par saimnieciskās darbības uzskaiti mazajā uzņēmumā. 

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.