background
Grāmatvedība
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance) arrowprint
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)

Kursos tiks sniegtas prasmes, lai varētu patstāvīgi grāmatvedības programmā HORIZON sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un spētu veikt dažādas uzņēmuma saimnieciskās darbības operācijas, ieskaitot algu aprēķinu, pamatlīdzekļu nolietojumu u.c., kā arī sagatavot PVN atskaiti. 


Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas grāmatvedībā un datorprasmes.


Mācību ilgums: 150 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

  • Datorprogrammas „Horizon" iespējas; 
  • Ilgtermiņa ieguldījumi;
  • Finanšu dokumenti; 
  • Apgrozāmie līdzekļi; 
  • Darba algas; 
  • Kreditori; 
  • Nodokļi un deklarācijas; 
  • Ieņēmumi un izdevumi;
  • Pārskati.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas un prasmes grāmatvedībā nepieciešamo uzskaites operāciju veikšanai un informācijas apstrādei, izmantojot resursu vadības un grāmatvedības programmu HORIZON.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Mācības pa dienu

Norises laiks: 27.05.2021
Pasniedzējs: Tatjana Šikova
Cena: 360 EUR