background
Grāmatvedība
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis) arrowprint
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

Jūsu ieguvumi:

 • Iegūsi zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām un trūkumiem;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru sagatavošanu;
 • Iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanu.

Programmā ir paredzēts apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes grāmatvedībā nepieciešamo uzskaites operāciju veikšanai un informācijas apstrādei, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu Tildes Jumis. 


Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas grāmatvedībā un datorprasmes. 


Mācību ilgums: 120 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Uzņēmuma informācijas ievadīšana, kontu plāna modifikācija, sarakstu veidošana, grāmatojumu sagatavju izveidošana;
 • Sākuma atlikumu ievadīšana;
 • Rēķinu un grāmatojumu ievadīšana;
 • Atskaišu izveidošana.
 • Darbs ar bankas dokumentiem;
 • Valūtas dokumenti un grāmatojumi;
 • Darbs ar kases un kases aparāta dokumentiem;
 • Avansa norēķinu atskaites;
 • Darba algu uzskaite;
 • Informācijas par darbiniekiem izveidošana, darba laika kalendāru modifikācija, darba laika uzskaites tabeles;
 • Avansu sarakstu un algu sarakstu veidošana; 
 • Atvaļinājumu un darba nespējas pabalstu aprēķini;
 • Noliktavas uzskaite. Atlikumi, iegāde un pārdošana. Norakstīšanas akti. Noliktavas atskaites;
 • Atkārtojums;
 • Algu atskaites;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite. Pamatlīdzekļu kartiņas;
 • Finanšu un nodokļu nolietojuma aprēķināšana;
 • Atskaites;
 • Pamatlīdzekļu grāmatojumi;
 • PVN deklarācijas un pielikumu veidošana;
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • Bilance;
 • Ieskats programmas papildus iespējās;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā apgūt pamatprasmes darbam ar grāmatvedības datorprogrammu Tildes ''Jumis''

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.