background
Lauksaimniecība
Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanaiarrowprint
Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Izvēlēties un lietot fumigācijai nepieciešamos aizsardzības līdzekļus un tehniskās ierīces;
 • Veikt pareizu bīstamo līdzekļu uzglabāšanu, transportēšanu, sagatavošanu;
 • Veikt fumigāciju saskaņā ar drošības un lietošanas prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk tekstā ALL) drīkst iegādāties un lietot personas, kuras saņēmušas apliecības par AAL zināšanu minimuma apguvi.
Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 18 stundas
Iegūstamais dokuments: Izziņa par programmas noklausīšanos

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Augu aizsardzības jēdziens;
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Karantīnas un nekarantīnas organismi;
 • Fumigācijas pamati:
- kas ir fumiganti;
- izvēles principi, to ietekmējošie faktori;
- koncentrācijas noteikšanas metodes, raksturojums;
- tehniskas ierīces, ko lieto fumigācijas laikā;
- degazācija;
- alternatīvās apstrādes metodes;
 • Darba aizsardzība;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
Praktiska nodarbība fumigācijā;
Eksāmens.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.