background
Lauksaimniecība
Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanaiarrowprint
Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Zināt un ievērot galvenos augu aizsardzības līdzekļu ierobežojumus;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Pārzināt augu kaitēkļus un slimības, kā arī nezāles, to pazīmes;
 • Veikt iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaiti;
 • Sagatavot darbam un strādāt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, atbilstoši drošības prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Augu aizsardzības likumā noteikts, ka otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts iegādāties un lietot personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu.
Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 30 stundas
Iegūstamais dokuments: Izziņa par programmas noklausīšanos

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Augu aizsardzības jēdziens;
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
 • Karantīnas un nekarantīnas organismi;
 • Kultūraugu slimības;
 • Kultūraugu kaitēkļi;
 • Nezāles, to klasifikācija;
 • Integrētā augu aizsardzība;
- profilakse;
- augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums;
 • Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi;
 • Darba aizsardzības prasības;
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas un to ekspluatācija;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos;
Eksāmens.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.