background
Lauksaimniecība
Pamatapmācības programma augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriemarrowprint
Pamatapmācības programma augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Pārzināt augu aizsardzības līdzekļus;
 • Zināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas riskus;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Sagatavot darbam un strādāt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, atbilstoši drošības prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, lai veiktu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora darbu, nepieciešams apgūt specifiskas zināšanas!
Augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk tekstā AAL) lietošanas operators drīkst  strādāt ar visu reģistrācijas klašu AAL, tādēļ 13.12.2011. MK noteikumi Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” nosaka, ka par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecība

Kursa programma:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Grozījumi normatīvajos aktos;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas).
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 29570789, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 09.10.2023
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 27.10.2023