background
Metināšana
Rokas lokmetinātājs (MMA)arrowprint
Rokas lokmetinātājs (MMA)

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt tehnisko dokumentāciju;
 • Izprast metināšanas procesa specifikāciju (WPS) un citu tehnisko dokumentāciju;
 • Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli;
 • Iestatīt metināšanas režīma parametrus;
 • Izvēlēties darbam atbilstošus elektrodus un sagatavot tos darbam;
 • Izvēlēties darba uzdevumam atbilstošu šuvju metināšanas secību;
 • Attīrīt metināmās un sametinātās virsmas;
 • Griezt, slīpēt sagataves un šuves atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, izmantojot rokas elektroinstrumentus un stacionārās iekārtas;
 • Metināt lokšņu konstrukcijām vienslāņu un daudzslāņu kakta šuves (FW) apakšējā pozīcijā (PA) un horizontāli vertikālajā pozīcijā (PB), vertikālajā uz augšu (PF) un vertikālajā uz leju (PG);
 • Metināt lokšņu konstrukcijām vienslāņu un daudzslāņu saduršuves (BW) apakšējā (PA) un vertikālajā uz augšu (PF), vertikālajā uz leju (PG) telpiskajās pozīcijās;
 • Veikt metinātas šuves vizuālo novērtēšanu;
 • Labot metināto šuvju defektus;
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Atpazīt darba vides riskus un veikt visus pasākumus, lai samazinātu to ietekmi;
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus, strādājot paaugstinātas bīstamības apstākļos.Rokas lokmetinātājs (MMA) veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas. Rokas lokmetinātājs (MMA) atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas, veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.
Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic rokas lokmetināšanas darbi.
Saīsinājums MMA atvasināts no angļu valodas “manual metal arc” un tulkojumā nozīmē “rokas lokmetināšana”.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"

Mācību ilgums: 480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Rokas lokmetināšanas darbu tehnoloģija*;
 • Materiālu mācība;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Saskarsme.
Praktiskās mācības:
 • Metināšana.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā

MMA rokas loka metināšanas priekšrocības:
 • Kvalitatīva metināšanas procesa nodrošināšana nelabvēlīgos apstākļos (liels vējš, netīrs vai sarūsējis metāls);
 • Plaši pielietots metināšanas veids remontdarbos vai montāžas darbos celtniecībā un lauksaimniecībā.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Rokas lokmetinātājs (MMA)” speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 31.07.2024
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 31.07.2024
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 29.08.2024
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 29.08.2024
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034, 28800954

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv


Norises laiks: 29.08.2024