background
Metināšana
Metāla griešana ar deggāziarrowprint
Metāla griešana ar deggāzi

Jūsu ieguvumi:

  • Iemaņas darboties ar metāla griešanā izmantojamo materiāltehnisko nodrošinājumu, atkarībā no metālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;
  • Prasme patstāvīgi griezt metālu ar deggāzi.

Skābekļa-deggāzes griešanu pielieto neleģēta tērauda griešanā no 2 mm līdz 500 mm bieziem materiāliem. Nerūsējošā tērauda un krāsaino metālu griešanai var pielietot speciālus gāzes griešanas veidus, tādus kā pulvera griešana un skābekļa šķēpa griešana, kas ļauj materiāla biezumu palielināt līdz 2000 mm. Gāzes griešana var būt gan manuāla, gan automatizēta. Lai nodrošinātu skābekļa-deggāzes griešanas procesu, nepieciešama liesma, kas uzkarsē metālu līdz degšanas temperatūrai, un griešanas skābeklis, kas sadedzina metālu un izpūš griezumu. Kā deggāzi parasti lieto acetilēnu vai propānu, bet atsevišķos gadījumos arī metānu (dabas gāzi).

Mācību ilgums: 24 stundas
Iegūstamais dokuments:
Apliecība

Kursa programma:

  • Metāla griešanas tehnoloģija un materiālu mācība:
 - metināšanas un griešanas aprīkojuma un drošības iekārtu tehniskais raksturojums, to izvēle;
- darbs ar metināšanas un griešanas aprīkojumu un praktiskie ieteikumi;
- skābekļa, propāna, acetilēna īpašības;
- gāzes metināšanas un griešanas posteņu organizēšana;
  • Darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība:
- gāzu baloni, pareiza un droša rīcība ar tiem;
- kaitīgie faktori metināšanas un griešanas procesos;
- nelaimes gadījumu un ugunsgrēku novēršana, strādājot ar skābekli un deggāzēm.
  • Noslēguma pārbaudījums.


Metāla griešanas ar deggāzi priekšrocības:

  • Gan automatizēta, gan manuāla metāla griešanas tehnoloģija;
  • Nelielas aprīkojuma un apkopes izmaksas;
  • Netoksiska metāla griešanas tehnoloģija, kas nerada kaitējumu veselībai.


Metāla griešanas ar deggāzi trūkumi:
  • Deggāzu izmantošana kopā ar skābekli var radīt paaugstinātas bīstamības situācijas.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas par metāla griešanas ar deggāzi tehnoloģiju un prasmes patstāvīgi strādāt ar metāla griešanā izmantojamiem palīgmateriāliem, aizsarggāzēm un aizsargaprīkojumu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.