background
Personāla vadība
Personāllietu un biroja darba organizēšana un vadībaarrowprint
Personāllietu un biroja darba organizēšana un vadība

Tev sen ir vēlme strādāt birojā, bet nav zināšanas kā norit biroja darba organizēšanas un vadīšanas, vēlies izprast personāllietu un personāla vadības funkcijas? Vēlies apgūt biroja darbu un personāla vadību, būt konkurētspējīgs speciālists? Esi zinošs par uzņēmumu veidi un tur notiekošajiem procesiem, biroja administratora funkcijām, uzdevumiem un vietu vadības grupā. Studē kā pareizi norit uzņēmuma lietvedības procesu organizēšana. Uzzini par lietišķo etiķeti savstarpējā un ārvalstu komunikācijā. Esi kompetents par procesu vadību institūcijās. Šis kurss Tev dos profesionālas zināšanas par personāla vadīšanas būtību, funkcijām un lomu uzņēmumā. Tu būsi kompetents un zinošs saistošajā likumdošanā, kas attiecināma uz pareizu darbinieka darbā pieņemšanu, atlaišanu un nodarbināšanu.


Mācību ilgums: 80 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Biroja darba organizācija - biroja administratora funkcijas, uzdevumi un vieta vadības grupā.
 • Darba vietas organizācija un iekārtojums.
 • Lietišķās sarunas.
 • Darba laika plānošana - sanāksmju plānošana, pieņemšana un organizēšana.
 • Biroja telpu iekārtošana.
 • Praktiskā lietvedība - uzņēmuma lietvedības procesu organizēšana.
 • Dokumentu noformēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Lietišķā etiķete, lietišķā etiķete savstarpējos kontaktos.
 • Oficiālu un lietišķu tikšanos organizēšana - kontakti ar ārzemju viesiem.
 • Darba laika menedžments.
 • Vadīšanas institūcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana, norises motivēšanas teorijas, stimulēšanas teorijas, satura teorijas. 
 • Kontrole (kontrolings, uzraudzība un virzība).
 • Koordinēšana.
 • Personāla vadība - Personāla organizēšana un personālvadība, uzņēmuma struktūras būtība, veidi. Personāla struktūrvienība uzņēmumā – funkcijas un uzdevumi.
 • Valsts civildienests - sociālās garantijas, pabalsti. Disciplinārie pārkāpumi, sodi. Kvalifikācija, amatu apraksti, pienākumi.
 • Darba laiks, darba samaksa un sociālās garantijas – darba laika un atpūtas laika regulējums, samaksas tiesiskais regulējums.
 • Darba attiecības - Darba attiecību nodibināšana un pārtraukšana, darbinieku pārstāvniecība un sociālais dialogs. Personas datu aizsardzība.
 • Personāla uzskaite - personāla dokumenti, personāla dokumentu reģistrēšana.
 • Personāla atlases vadība - personāla vadības procesi, konkursa izsludināšana, sludinājuma ievietošana, pretendentu uz vakanto vietu atlase.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Mācību procesā apgūt biroja darba organizēšanas un vadīšanas pamatus, pārzināt organizācijas struktūru, informācijas plūsmu un profesionālās lietišķās ētikas pamatprincipus. Zināt personāla vadības pamatus, zināšanas par uzņēmumu struktūras veidiem un struktūrvienībām, to funkcijām, par personāla lietvedības kārtošanu un personālās daļas darbinieku funkcijām un uzdevumiem.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 25.06.2024