background
Personāla vadība
Personāla lietvedības vadībaarrowprint
Personāla lietvedības vadība

Apgūsti aktuālo darba attiecību tiesisko regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā. Esi kompetents par pareizu darbinieku pieņemšanu darbā un ar to saistītajiem Darba likuma aspektiem, iepazīsti darba organizācijas likumiskos regulējumus. Iegūsti zināšanas, lai veiktu personāla lietvedības vadītāja amatu. Apgūsti prasmes profesionāli sagatavot personāla lietvedības dokumentāciju. Kurss paredzēts gan personām ar iepriekš apgūtām prasmēm lietvedībā, gan personām, kuras vēlas apgūt lietvedības prasmes un personāla lietvedības dokumentācijas vadību. 

Mācību ilgums: 80 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Aktuālais darba attiecību tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā; 
 • Darbinieku pieņemšana darbā un ar to saistītie darba likuma aspekti; 
 • Darba attiecību nodibināšanas, līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumi.
 • Darba organizācijas tiesiskās formas;
 • Prombūtnes un komandējumu organizācijas likumiskais regulējums; 
 • Darba samaksu regulējošo normatīvo aktu noteikumi; 
 • Uz darba apstākļiem un darbinieku labbūtību attiecināmās normas; 
 • Lietvedības (pārvaldes) dokumentācijas pareiza izstrāde un noformēšana (izziņas, līgumi, pilnvaras, rīkojumi, utt); 
 • Personāla atlase un novērtēšana; 
 • Pretendentu izvērtēšana un sarunu vadīšana pielietojot tiešsaistes rīkus; 
 • Vakanču izsludināšanas process un sludinājumu izvietošanas kanālu izvēle.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt profesionālas zināšanas personāla lietvedības pārvaldībā. Nodrošināt dokumentācijas izstrādes procesu un pārvaldību uzņēmumā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.