background
Sociālā aprūpe
Bērnu aprūpearrowprint
Bērnu aprūpe

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt, kā sniegt atbalstu bērnam – jaunietim, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē.
 • Gūt priekšstatu par bērna attīstību pirmajos 3 gados.
 • Apzināt, kas ir emocionāla vardarbība pret bērnu.
 • Pārzināt pozitīvās disciplinēšanas soļus.
 • Zināt par aprūpi, kas tiek nodrošināta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē.
 • Gūt priekšstatu par normatīvo aktu daudzveidību.
 • Pārzināt, ar kādām grūtībām jaunieši saskaras, uzsākot patstāvīgu dzīvi.Bērnu aprūpētāja galvenie pienākumi ir saistīti ar tikko dzimušu mazuļu un bērnu līdz 18 gadu vecumam aprūpi. Nāc un uzzini, kā vislabāk novērtēt bērnu pamatvajadzības, noskaidrot informāciju par veselības stāvokli un pašsajūtu. Uzzini, kā organizēt nodarbības un veikt vispusīgu izglītošanu dažādās jomās. Semināra ietvaros apgūsi daudzpusīgas zināšanas, kā veidot patīkamu un pozitīvu saskarsmi, kas veicinās bērna vajadzību apzināšanu un veiksmīgāku savstarpējo komunikāciju.  

Mācību ilgums:
8 stundas
Izsniedzamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem;
 • Bērna vajadzības;
 • Emocionāla vardarbība pret bērnu;
 • Pozitīvā disciplinēšana;
 • Bērnu ārpusģimenes aprūpe;
 • Bērnu tiesības regulējošie normatīvie akti;
 • Speciālistu tiesības un pienākumi;
 • 16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pieteikties

Kursa mērķis:

 • Pilnveidot aprūpētāju zināšanas par bērnu – jauniešu aprūpi, kas atrodas bērnu iestādēs.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.