background
Valodas
Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)arrowprint
Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Jūsu ieguvumi:

 • persona spēj sarunāties par sadzīves jautājumiem, 
 • persona spēj sarunāties par sociālās dzīves jautājumiem, 
 • persona spēj sarunāties par profesionāliem jautājumiem, 
 • saprot īsus un vienkāršus tekstus par savu nodarbošanos, 
 • skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, 
 • lasa un saprot dažāda satura tekstus, 
 • spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), 
 • spēj uzrakstīt izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, 
 • uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem

B2 (vidējais līmenis) jeb patstāvīgā valodas lietotāja līmenis. Šajā valodas līmenī apguvējs jau ir „iedziļinājies, iegremdējies” apgūstamajā valodā, un viņam izveidojusies jauna izpratne par valodu, piemēram, viņš pats apzinās pieļautās kļūdas (kā pārteikšanos, dažādas citas runas neprecizitātes), spēj tās izlabot un cenšas tās vairs neatkārtot, viņš spēj izmantot arī daudzveidīgus valodas izteiksmes līdzekļus. B2 līmenī valodas apguvējs jau var pamatot, aizstāvēt savu viedokli sarunā, diskusijā.

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 1. Saziņa. 
 2. Vide. 
 3. Izglītība un darbs. 
 4. Sabiedrība un politika. 
 5. Kultūra.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā attīstīt klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes skaidrai un pamatotai, izvērstai, dažādai savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā. Paaugstināt valodas prasmi līdz B2 līmenim.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Līvāni
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Madonas filiāle
Tālrunis:
27898046, 27842585

Adrese:
Rūpniecības iela 20, Madona

E-pasts:
madona@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024