background
Valodas
Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)arrowprint
Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)

Jūsu ieguvumi:

 • persona spēj brīvi sarunāties, 
 • pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem,
 • lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, 
 • saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, 
 • spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, 
 • bez grūtībām uztver dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem 
 • bez grūtībām saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem

C1 (augstākā valodas prasmes pakāpe). Šajā līmenī valodas apguvējs spēj saprast dažādas tematikas sarežģītus un garus tekstus, kā arī uztvert zemtekstu. Valodas apguvējs var izteikties raiti un spontāni. Viņš pietiekami brīvi lieto valodu saziņā tādās cilvēkdarbības jomās kā sociālajā, profesionālajā un arī zinātniskajā. Valodas apguvējs spēj izveidot saprotamu, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītiem dažādu nozaru un tematikas jautājumiem (piemēram, par politiku, vēsturi, kultūru, ekonomiku u. c.) gan rakstiski, gan mutvārdu formā. 

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 1. Saziņa. 
 2. Vide. 
 3. Ekonomika. 
 4. Izglītība un darbs. 
 5. Brīvais laiks. 
 6. Sabiedrība un politika. 
 7. Kultūra un valoda. 
 8. Latvijas vārds ES un pasaulē.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot iegūtās klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes skaidrai un pamatotai, izvērstai, dažādai savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā. Paaugstināt valodas prasmi līdz C1 līmenim.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Madonas filiāle
Tālrunis:
27898046, 27842585

Adrese:
Rūpniecības iela 20, Madona

E-pasts:
madona@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Līvāni
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 26.07.2024
Krāslava
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 26.07.2024
Dagda
Tālrunis:
29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 26.07.2024