background
Valodas
Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (80 st.)arrowprint
Krievu valoda (ar priekšzināšanām) (80 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Saprast jautājumus, paziņojumus, skaidrojumus par savu profesionālo darbību;
 • Saprast pa telefonu, radio un TV dzirdētu informāciju;
 • Lasīt un saprast dažādus tematiskus tekstus;
 • Veidot izvērstu monologu un dialogu par dažādām ar profesiju saistītām tēmām un problēmām;
 • Rakstīt vēstules, ielūgumus, norādījumus, lietišķas vēstules;
 • Aizpildīt un spēt uzrakstīt tipveida dokumentus;
 • Spēt patstāvīgi izvēlēties valodas līdzekļus, atbilstoši runas stratēģijai un mērķim.

Krievu valoda Latvijā ir izplatītākā mazākumtautību valoda un otra izplatītākā pēc to iedzīvotāju skaita, kam tā ir mājās lietotā (37,2 % iedzīvotājiem pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem). Lai gan tendences liecina, ka krievu valodas zinātāju skaits sarūk, tas nemazina vajadzību pēc valodas lietojuma darba tirgū!
Mācību centra „BUTS” pedagoģiskais sastāvs parūpēsies, lai izglītības process nodrošinātu optimālu rezultātu, mācību metodoloģijā paredzot gan lekcijas un demonstrēšanas, gan vizualizēšanu, diskusijas, problēmu risināšanas un praktiskos darbus.

Mācību ilgums: 80 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Personas identifikācija;
 • Darba un dzīves vieta;
 • Darba laiks;
 • Pusdienlaiks, ēdienreizes;
 • Sanitārija un higiēna darba vietā;
 • Nokļūšana darba vietā;
 • Darbs un nauda;
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā attīstīt rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā. Palielināt konkurētspēju darba tirgū. Apgūt vienkāršas klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai mācētu saprast vienkāršus tekstus, prastu veiksmīgi komunicēt darva vietā ar darba biedriem, klientiem, prastu pastāstīt par savu darba pieredzi, uzrakstīt ziņas par sevi, CV.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.