background
Valodas
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B līmenis) arrowprint
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B līmenis)

Jūsu ieguvumi:

 • Papildu leksikas zināšanas B līmenī; 
 • Jaunu gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes; 
 • Gramatikas un leksikas prasmju pielietojumu frāžu un dialogu veidošanā;
 • Prasmi lasīt un saprast dažāda satura tekstus.

Latviešu valoda (vidējais/B līmenis) paredzēts sarežģītāku latviešu valodas gramatisko konstrukciju apguvei, kas būs nepieciešams valsts valodas prasmes B pakāpes eksāmena veiksmīgai nokārtošanai. Turklāt, apgūstot šo programmu, jūs varēsiet veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, kā arī formulēt un pamatot savas domas. 


Mācību ilgums: 150 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Iepazīšanās. Latviešu valoda citu valodu saimē. Personas dati;
 • Ģimene. Ģimenes sastāvs. Ģimenes stāvoklis, radi, radniecības saites. Personas raksturojums. Ģimenes ikdiena;
 • Mājokļa jautājums. Kāds tev ir dzīvoklis? Kāda tev ir māja? Mājokļa iekārtojums. Interjers – „uz”, „zem”, „pie”, „aiz”. Remonts;
 • Brīvais laiks. Vaļasprieks. Sports. Atpūta dabā. Laika apstākļi. Izklaide. Svētki;
 • Veselīgs dzīvesveids. Veselība. Vesels/slims cilvēks. Saslimšanas simptomi. Poliklīnikā. Ārsta apmeklējums. Slimības lapa. Aptiekā. Slimnīcā. Ēdieni. Ēdienreizes. Dzērieni;
 • Darbs, dzīve. Mana profesija. Darbavieta. Darba pienākumi. Darba laiks. Darba kolektīva raksturojums. Darba meklējumi;
 • Iepirkšanās. Pakalpojumi. Bankā, pastā, frizētavā, šūšanas darbnīcā, remontu darbnīcā;
 • Izglītība. Iegūtā izglītība. Tālākizglītības iespējas;
 • Dzīve Latvijas valstī. Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis, novadi. Latvijas valsts simboli. Latvijā dzīvojošās tautības;
 • Plašsaziņas līdzekļi. Preses izdevumi. Radio un TV raidījumi. Dators. Sarunas pa tālruni.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes atbilstoši valsts valodas prasmes vidējam līmenim.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Dagda
Tālrunis:
26685727, 29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 18.05.2021
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
26685727, 29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 18.05.2021
Krāslava
Tālrunis:
26685727, 29278522, 27898025

Adrese:
Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 18.05.2021