background
Valodas
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B līmenis) arrowprint
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B līmenis)

Jūsu ieguvumi:

 • Papildu leksikas zināšanas B līmenī; 
 • Jaunu gramatisko konstrukciju veidošanas prasmes; 
 • Gramatikas un leksikas prasmju pielietojumu frāžu un dialogu veidošanā;
 • Prasmi lasīt un saprast dažāda satura tekstus.

Latviešu valoda (vidējais/B līmenis) paredzēts sarežģītāku latviešu valodas gramatisko konstrukciju apguvei, kas būs nepieciešams valsts valodas prasmes B pakāpes eksāmena veiksmīgai nokārtošanai. Turklāt, apgūstot šo programmu, jūs varēsiet veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, kā arī formulēt un pamatot savas domas. 


Mācību ilgums: 150 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Iepazīšanās. Latviešu valoda citu valodu saimē. Personas dati;
 • Ģimene. Ģimenes sastāvs. Ģimenes stāvoklis, radi, radniecības saites. Personas raksturojums. Ģimenes ikdiena;
 • Mājokļa jautājums. Kāds tev ir dzīvoklis? Kāda tev ir māja? Mājokļa iekārtojums. Interjers – „uz”, „zem”, „pie”, „aiz”. Remonts;
 • Brīvais laiks. Vaļasprieks. Sports. Atpūta dabā. Laika apstākļi. Izklaide. Svētki;
 • Veselīgs dzīvesveids. Veselība. Vesels/slims cilvēks. Saslimšanas simptomi. Poliklīnikā. Ārsta apmeklējums. Slimības lapa. Aptiekā. Slimnīcā. Ēdieni. Ēdienreizes. Dzērieni;
 • Darbs, dzīve. Mana profesija. Darbavieta. Darba pienākumi. Darba laiks. Darba kolektīva raksturojums. Darba meklējumi;
 • Iepirkšanās. Pakalpojumi. Bankā, pastā, frizētavā, šūšanas darbnīcā, remontu darbnīcā;
 • Izglītība. Iegūtā izglītība. Tālākizglītības iespējas;
 • Dzīve Latvijas valstī. Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis, novadi. Latvijas valsts simboli. Latvijā dzīvojošās tautības;
 • Plašsaziņas līdzekļi. Preses izdevumi. Radio un TV raidījumi. Dators. Sarunas pa tālruni.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes atbilstoši valsts valodas prasmes vidējam līmenim.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.