background
Valodas
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Lower Intermediatearrowprint
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Lower Intermediate

Jūsu ieguvumi:

 • Runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Lower Intermediate līmeņa pakāpei;
 • Prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās; 
 • Precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu;
 • Saprast rakstus par aktuālām tēmām, galveno saturu literāri pareizā runā;
 • Prast uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumus.

Programma paredz angļu valodas zināšanu pilnveidi sarunvalodas līmenī. Programmas apguve Jums pavērsīs jaunas iespējas komunicēšanai par ikdienas dzīvē nozīmīgām tēmām, ļaujot jums justies mierīgāk un pārliecinošāk angļu valodā runājošā vidē un sarunājoties ar angļu valodas nesējiem. 


Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā. 


Mācību ilgums: 100 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība 

Kursa programma:

 • Saskarsmes kultūra dažādās sabiedriskās vietās. Pieklājības frāzes, iepazīšanās;
 • Cilvēks, tā apraksts;
 • Profesijas, intereses, hobiji;
 • Saskarsme veikalā;
 • Telefonu sarunas;
 • Ceļojumi;
 • Ģimenes apraksts;
 • Dzīves un darbavietas apraksts;
 • Sarakste (lietišķo dokumentu);
 • Sarakste (vēstules, e –pasta vēstules);
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā attīstīt saziņas prasmes dažādās darījuma situācijās mutvārdu un rakstiskā formā, prasme veikt lietišķo saraksti un sarunas pa telefonu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 12.07.2024
Krāslava
Tālrunis:
29278522, 27898025

Adrese:
Rīgas iela 26, Krāslava (Krāslavas kultūras nams)

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 12.07.2024
Dagda
Tālrunis:
29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 12.07.2024