background
Valodas
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (150 st.)arrowprint
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (150 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Prezentēt sevi darba vidē;
 • Neapmulst ikdienišķās situācijās, veidojot kā dialogus, tā arī monologus;
 • Izteikties, argumentēt savu viedokli un komentēt dažāda veida sadzīves tēmas;
 • Pārzināt gramatiski pareizu teikumu veidošanas nosacījumus;
 • Lietot dažādas formas un laika teikumus;
 • Pārzināt lietišķās sarakstes principus, rakstot motivācijas vēstules un CV.

Ja pārvaldīt latviešu valodu sarunvalodas līmenī Tev šķiet sarežģīti, nāc un padziļināti apgūsti latviešu valodas gramatikas, interpunkcijas un leksikas specifiku. Neļauj, lai valodas barjera kļūtu par šķērsli Tavā profesionālajā darbībā! 


Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas, Jums jābūt pamata prasmes valsts valodā.


Mācību ilgums: 150 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Iepazīšanās;
 • Ģimene;
 • Mājokļa jautājums;
 • Brīvais laiks. Vaļasprieks. Sports. Atpūta dabā. Laika apstākļi. Izklaide. Svētki;
 • Veselīgs dzīvesveids. Veselība. Ēdieni. Ēdienreizes. Dzērieni;
 • Darbs, dzīve. Mana profesija. Darbavieta. Darba pienākumi. Darba laiks. Darba kolektīva raksturojums. Darba meklējumi;
 • Iepirkšanās. Pakalpojumi;
 • Izglītība;
 • Dzīve Latvijas valstī. Latvijas valsts novadi;
 • Plašsaziņas līdzekļi. Preses izdevumi. Radio un TV raidījumi. Sarunas pa tālruni.
Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais uzlabo latviešu valodas runas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.